O nás

Sdružení Iuridicum Remedium

Iuridicum Remedium (IuRe) je nevládní nezisková organizace na ochranu lidských práv typu „watchdog“. Zaměřuje se na pokusy o plošné omezování práv občanů legislativní cestou i na konkrétní případy porušování lidských práv. Aktuální ohrožení lidských práv formují věcnou náplň činnosti IuRe na programové linie Sociální vyloučení, Lidská práva a technologie a Lidská práva a veřejná správa. Vyvíjí proto legislativní aktivity, poskytuje právní pomoc a šíří informace mezi odbornou právnickou i nejširší veřejnost.  Poslání a etický kodex IuRe najdete zde

Co děláme

V současné době IuRe poskytuje právní pomoc, provádí legislativní aktivity a organizuje akce informační a vzdělávací povahy v těchto třech programech:

  1. Lidská práva a technologie: Cílem projektu je zabraňovat nepřiměřeným zásahům státní i komerční moci, stejně jako apelovat na širokou veřejnost, aby přestala přijímat klišé o zvyšování bezpečnosti, komfortu či finančního zisku jako nezpochybnitelný argument. Stavíme se proti názoru, že je nutno sesbírat co největší množství informací, protože moderní technologie to umožňují a některá informace by se v budoucnu mohla hodit. Právo člověka chránit si soukromí a rozhodovat o tom, jak se s informacemi o něm nakládá, považujeme za základní podmínku pro existenci jedince v demokratické společnosti.
  1. Právní pomoc a sociální vyloučení: Cílem projektu je poskytovat právní pomoc v na míru přizpůsobených formách – od poskytování jednorázových konzultací přes právní analýzy, sepisování podání, tvorbu procesní taktiky až po komplexní právní zastoupení. Řešíme tak problémy klientů, kteří jsou sociálně znevýhodněni a z tohoto důvodu by nebyli schopni dosáhnout na komerční právní pomoc.
  1. Lidská práva a veřejná správa: Cílem tohoto projektu je prosazovat řešení otázek veřejného zájmu ve státní správě v rámci koalic napříč neziskovým sektorem. V rámci tohoto projektu jsme tak spolupracovali s NNO jako je Oživení, Otevřená společnost, Via Iuris, Sdružením ochrany spotřebitelů, PILA a další.


Podpořilo nás:


Comments