Nájem bytu‎ > ‎

Sleva z nájmu

V případě, kdy pronajímatel neodstraní závadu v bytě nebo domě na upozornění nájemce a tato závada podstatně nebo po delší dobu zhoršuje možnost užívání předmětu nájmu ze strany nájemce, má nájemce právo na slevu z nájmu. Stejné právo na slevu z nájmu náleží nájemci i v případě, kdy stavební úpravy v domě nebo bytě podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu. Jedná se o refundaci nemožnosti řádného a nikým a ničím nerušeného užívání předmětu nájmu. Tento institut nebývá ze strany nájemců využíván, byť důvody k jeho uplatnění bývají naplněny. Otázkou, kterou zákon neupravuje, je stanovení výše slevy z nájemného, kdy bude nutno výše slevy posuzovat v souladu s omezením týkajícím se řádného užívání. Bude tedy záležet na konkrétních podmínkách a přiměřenosti stanovení výše slevy.

 

Comments