Nájem bytu‎ > ‎

Nájemní smlouva-podstatné náležitosti

Mezi základní náležitosti, které nájemní smlouva musí dle OZ obsahovat, patří: označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Pokud nájemní smlouva opomíjí jakoukoliv výše uvedenou náležitost, jedná se o smlouvu neplatnou. Důležitou náležitostí je zákonný požadavek na písemnou formu nájemní smlouvy, zákon tedy neakceptuje ústní nájemní smlouvy.

Dále nájemní smlouva obsahuje určení délky doby trvání nájmu - tedy na jak dlouhou dobu je nájemní smlouva uzavírána. V tomto případě se může jednat o nájem na dobu určitou – užívání bytové jednotky je omezeno na určitou dobu, nebo na dobu neurčitou – v tomto případě smlouva uvádí, že je uzavřena na dobu neurčitou popřípadě žádné datum nezmiňuje – je tedy bez určení doby.

Najemní smlouva s komentářem ke stažení


Comments