Nájem bytu‎ > ‎

Nájemné a jeho výše

Nájemné je základní protihodnotou, kterou nájemce poskytuje pronajímateli za užívání bytu. Nájemné je ve většině případů poskytováno v penězích, ale nelze vyloučit i jiná plnění. V tomto směru je rozhodující dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem. Nájemné nelze zaměňovat s úhradami za plnění spojená s užíváním bytu. Samotné nájemné je poskytováno ze strany nájemce pronajímateli za poskytnutí bytu, kdy s užíváním bytu vznikají nájemci další závazky k úhradě a to za plnění spojená s užíváním bytu. V tomto případě se jedná o platby za odebranou elektrickou energii, plyn, topení a další, které nejsou zahrnuty v platbě za nájem.

Výše nájemného je stanovena na základě nájemní smlouvy a může být proto měněna pouze dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem. Určitým specifikem zůstávají i v dnešní době tzv. regulované nájmy, které jsou považovány za diskriminující ve vztahu k pronajímatelům. 1. ledna 2011 došlo k uvolnění části těchto tzv. regulovaných nájmů a k vytvoření tržního prostředí v oblasti nájemního trhu. Částečné zrušení regulace výše nájemného musí být na straně druhé vyváženo dostatečnou sociální politikou pro sociálně slabší skupiny obyvatel a zejména přehledným systémem sociálních dávek. Výše nájemného bude tedy ovlivněna nabídkou a poptávkou na trhu s nájemními byty. Nájemné bytu bude odpovídat lokalitě, stavu, velikosti bytu a dalším okolnostem určující cenu nájemného. Výše nájemného by tak do budoucna měla být určena dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem.   

Comments