Nájem bytu‎ > ‎

Bytové náhrady

Bytové náhrady jsou vázané na ukončení nájmu k bytu ze strany pronajímatele a to formou výpovědi. Zakotvení bytové náhrady v případě ukončení nájmu bytu ze strany pronajímatele je dáno ustanoveními § 711, § 711a a § 712 OZ. Bytovou náhradou se rozumí náhradní byt nebo náhradní ubytování. Náhradní byt je byt, který podle velikosti a vybavení zajišťuje lidsky důstojné ubytování nájemce a členů jeho domácnosti. Právo na náhradní byt je blíže upraveno v ustanovení § 712 OZ. Náhradním ubytováním se podle zákona míní byt o jedné místnosti nebo pokoj ve svobodárně nebo podnájem v zařízené nebo nezařízené části bytu jiného nájemce.   Další možnost je poskytnutí pouhého přístřeší, kdy je nájemci poskytnu prostor k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí do doby, než si nájemce najde jiné řádné ubytování - může se tedy jednat o pouhý sklad. Konkrétní případy kdy je pronajímatel povinen nájemci poskytnou bytovou náhradu a to v podobě náhradního bytu nebo náhradního ubytování, anebo pouhého přístřeší je stanovena zákonem a mnohdy ještě modifikována konkrétními skutečnostmi, které vyjdou v rámci soudního řízení na povrch.
Comments