Výše nájemného od 1.1.2011

1. ledna roku 2011 se ukončila právní regulace jednostranného zvyšování nájemného. Tento stav není pro nájemce ničím příjemným, nicméně mu umožňuje o výši nájemného nově jednat a dává mu tak možnost dosáhnout kompromisu mezi představou pronajímatele a možnostmi nájemníka. V případě že se tyto dva subjekty nájemného vztahu nedomluví, pronajímateli nezbude nic jiného, než se  ohledně určení výše nájemného obrátit na soud. Před samotným soudním sporem bude nutné, aby spolu obě smluvní strany komunikovaly.

Comments