Nová nájemní smlouva

Ukončením regulace nájemného nevzniká povinnost nebo nutnost uzavírat novou nájemní smlouvu. V případě dohody pronajímatele a nájemce o nové výši nájemného není nutné podepisovat zcela novou nájemní smlouvu, ale lze sepsat písemný dodatek k již uzavřené smlouvě, který bude aktualizovat pouze výši nájemného.

Comments