Možnost obrátit se na soud

V případech, kdy komunikace mezi pronajímatele a nájemce nebude úspěšná a nenajdou společnou řeč, resp. neshodnou se na výši nájemného, bude se moci pronajímatel obrátit na soud, aby ten určil novou výši nájemného.

Comments