O projektu

UPOZORNĚNÍ!

Informace zde poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy a legislativních prací k 1. 1. 2012. Vzory a informace nejsou aktualizovány podle nové úpravy soukromého práva. Aktualizace probíhá v závislosti na kapacitách organizace.

Nevládní organizace nabízí poradnu a osobní konzultace k problémům nájemního bydlení

Od počátku března 2011 provozuje občanské sdružení Iuridicum Remedium (IuRe) právní poradnu pro nájemníky, kteří si neví rady s novou situací na trhu s nájmy. Ta nastala počátkem roku po zrušení regulovaného nájemného ve většině sídel České republiky vyjma Prahy a krajských měst kromě Ústí nad Labem, Ostravy a měst nad 10 tis. obyvatel ve Středočeském kraji, kde začne deregulace až počátkem roku 2012. „Nájemníci často nemají dostatek informací, neví co pro ně konec platnosti zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného přesně znamená,“ upozorňuje advokát projektu Matej Dvořák z IuRe.

IuRe provozuje poradnu i osobní konzultace díky podpoře Ministerstva pro místní rozvoj. Od března 2011 realizuje roční projekt, který má napomoci ke zlepšení orientace nájemníků v jejich právech a povinnostech a tím významně posílit jejich právní jistotu. „Ne každý nájemník dosáhne na komerční právní pomoc, proto nabízíme bezplatné právní poradenství případně zastupování advokátem. Projekt se zaměřuje na celou Českou republiku,“ doplňuje koordinátor projektu David Kyncl.

V praxi často dochází k řadě problémů: nájemci v bytových domech v soukromém vlastnictví nemají od svého pronajímatele k dispozici potřebné úplné informace o průběhu deregulace nájemného a svých právech dle platné právní úpravy a dochází tak k porušování ustanovení o podmínkách výpovědi, zejména pak informační povinnosti o možnosti soudní obrany, porušování podmínek deregulace nájemného atd. „Další samostatnou otázkou je stanovení výše tržního nájemného. V této oblasti nutno očekávat četné soudní spory, kde na straně jedné stojí pronajímatel, v mnohých případech podnikatelský subjekt, a na straně druhé nájemník, který často nemá právní vzdělaní ani prostředky na právní zastoupení. I v těchto případech by mohl pomoci náš projekt,“ doplňuje advokát projektu Matej Dvořák.

Zájemci o právní pomoc se mohou obracet na adresu Iuridicum Remedium, o.s., Pplk. Sochora 40, 170 00 Praha 7 nebo na mail iure@iure.org, případně telefonicky na tel.: 776 703 170. Na začátek je potřeba zaslat stručný písemný popis problému a skeny nebo kopie související dokumentace.

Příjem dotazů byl již ukončen, další nám prosím nezasílejte. Doufáme, že Vám poslouží zde zveřejněné informace.

Iuridicum Remedium, o. s. v období březen 2011 až únor 2012 realizuje projekt Bezplatná právní pomoc a osvěta v nájemních vztazích.

Projekt je zaměřený na osvětu a právní pomoc v oblasti práva na bydlení, a to za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Celkovým cílem projektu je pomocí právní pomoci a osvěty zamezit nepříznivému a sílícímu trendu reálné marginalizace sociálně znevýhodněných osob a rovněž přispět ke změně společenského klimatu ohledně jejich práv.

Konkrétním cílem je pak přispět k prosazování práv slabších osob v oblasti bydlení a posílení samostatnosti jedinců prostřednictvím ochrany jejich práva na bydlení.Tisková zpráva k zahájení projektu ke stažení zde.
Leták k projektu ve formátu PDF ke stažení zde.Disclaimer:

Ačkoliv jsme obsahu informací publikovaných na těchto stránkách věnovali nejvyšší možnou pozornost, mají informace zde obsažené pouze informativní charakter. IuRe neodpovídá za správnost a úplnost informací, zejména ne takových, které byly převzaty z externích zdrojů, za jejich přesnost, včasnost ani úplnost, za důsledky spoléhání na tyto informace, ani za škodu eventuálně vzniklou v důsledku použití informací.
Publikované vzory a praktické návody mají charakter obecných doporučení a nepokrývají všechny v praxi myslitelné případy. V případě použití vzoru podání z těchto stránek bez konzultace s advokátem či právníkem, IuRe negarantuje správnost daného postupu v jednotlivém konkrétním případě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokud není u článku uvedeno jinak, veškerý obsah podléhá licenci Creative Commons - CC-BY-NC-SA.

Autorskoprávní licence Creative Commons:

1. Obsah této publikace chráněný autorskými právy lze volně užít, avšak pouze pro nekomerční účely.

2. Při použití informací nebo při jejich další publikaci uvádějte prosím vždy autora - Iuridicum Remedium, o.s.

3. Pokud obsah chráněný autorským právem užíváte či z něj vycházíte, může být výsledné dílo šířeno pouze podle stejné licence, tedy CC licence.

4. O použití díla informujte autora pomocí e-mailu iure@iure.org či jinak dle kontaktních údajů.


Podpořilo nás:
Podřízené stránky (1): Jak se na nás obrátit?